Trafikforbundet

Udskriv

6: Advokatbistand

Aftale om tilskud til advokatbistand

For sager der antages at have principiel karakter for TRF, og som kan godkendes af hovedbestyrelsen som støtteberettigede, ydes dækning af 50 % af sagsomkostningerne, normalt dog maksimalt 50.000 kr. Beløb herudover kan kun dækkes efter yderligere godkendelse af hovedbestyrelsen.

I forbindelse med støtte kræves:

  1. Sagen skal økonomisk styres af formandskabet eller af et medlem af hovedbestyrelsen udpeget af formandskabet (den sagsansvarlige).
  2. Den sagsansvarlige må ikke selv være direkte involveret i sagen eller på anden måde være inhabil.
  3. Den sagsansvarlige skal til hvert hovedbestyrelsesmøde aflægge statusrapport om sagens forløb i store træk, inkl. de økonomiske aspekter.
  4. Den sagsansvarlige skal sikre, at advokaten afgiver et skriftligt overslag på sagens forventede omkostning.
  5. Den sagsansvarlige skal, mens sagen pågår, sikre at der løbende tilbagemeldes fra advokat om sagens omkostninger, typisk for hver 25.000 kr.

Såfremt kredsens udgifter til sagen overstiger kredsens formåen, vil TRF efter hovedbestyrelsens godkendelse kunne yde lån til dækning af udgifterne. Vilkårene for et sådant lån aftales fra sag til sag uden præcedens.

Sager der antages at have principiel karakter for CO10, vil blive forsøgt støttet gennem CO10.

 

Revideret 1. nov. 2020