Trafikforbundet

Om os

Trafikforbundet – TRF – er en partipolitisk uafhængig faglig organisation for ansatte i styrelser, direktorater og andre institutioner under Transportministeriet og Klima- og Energiministeriet for hvem CO10 udøver forhandlingsretten.
TRF har ca. 680 medlemmer. 1. oktober 2021 overtog Trafikforbundet organisations aftalen for Køreprøvesagkyndig fra Politiforbundet, det har betydet en medlemsstigning på godt 10%.

TRF kontingentet er på kr. 309,50. I det beløb er inkluderet gruppelivsforsikring på kr. 110,71 (2024)

Trafikforbundet arbejder for at opnå de bedst mulige medlemsvilkår samt vejleder og støtter medlemmerne i løn- og ansættelsespørgsmål.

Gennem de lokale kredse er Trafikforbundet tæt på den enkelte arbejdsplads. De lokale tillidsrepræsentanter og kredsbestyrelser søger at sikre medlemmerne gode aftaler, der er afpasset behovet på den enkelte arbejdsplads.