Trafikforbundet

Organisationen

Ledelsen

Formanden samt næstformanden er foreningens daglige ledelse, som leder TRF mellem hovedbestyrelsesmøderne.

Formandsskabet deltager i behandlingen af de sager der forelægges hovedbestyrelsen og indstiller principielle sager til hovedbestyrelsens afgørelse.

Hovedbestyrelsen er mellem delegeretmødet foreningens øverste myndighed.

Hovedbestyrelsen træffer afgørelser i sager af principiel karakter. Hovedbestyrelsen har ansvaret for foreningens midler og disses anvendelse.

Hovedbestyrelsens medlemmer:

 

Formand Kasper Berg
Næstformand Henrik Michelsen Lokalkreds 1
Bestyrelsesmedlem Trille Clemen Jørgensen Lokalkreds 2
Bestyrelsesmedlem Esben Blum Lokalkreds 3
Bestyrelsesmedlem Mille Brandt Jensen Lokalkreds 5
Bestyrelsesmedlem Flemming Hansen Lokalkreds 6
Bestyrelsesmedlem Toni Chrillesen Lokalkreds 7