Trafikforbundet

Organisationen

Ledelsen

Forretningsudvalget er foreningens daglige ledelse, som leder TRF mellem hovedbestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget deltager i behandlingen af de sager der forelægges hovedbestyrelsen og indstiller principielle sager til hovedbestyrelsens afgørelse.

Forretningsudvalget:

Forretningsudvalget:
Formand for TRF Kasper Berg
Næstformand for TRF Henrik Michelsen
Hovedbestyrelsesmedlem i TRF Ole Krog Jensen
Hovedbestyrelsesmedlem i TRF Janne R. T. Hansen

Hovedbestyrelsen er mellem delegeretmødet foreningens øverste myndighed.

Hovedbestyrelsen træffer afgørelser i sager af principiel karakter. Hovedbestyrelsen har ansvaret for foreningens midler og disses anvendelse.

Hovedbestyrelsens medlemmer:

Formand Kasper Berg
Næstformand Henrik Michelsen Lokalkreds 1
Bestyrelsesmedlem Kim Bangsbostrand Lokalkreds 1
Bestyrelsesmedlem Trille Clemen Jørgensen Lokalkreds 2
Bestyrelsesmedlem Hugo Hvidkvist Lokalkreds 2
Bestyrelsesmedlem Casper Ransborg Lokalkreds 3
Bestyrelsesmedlem Ole Krog Jensen Lokalkreds 3
Bestyrelsesmedlem Janne R. T. Hansen Lokalkreds 5
Bestyrelsesmedlem Kim Sarup Lokalkreds 5
Bestyrelsesmedlem Otto Kirk Lokalkreds 6
Bestyrelsesmedlem Flemming Hansen Lokalkreds 6
Bestyrelsesmedlem Henrik Korngaard Lokalkreds 7
Bestyrelsesmedlem Mads Stahrenberg Lokalkreds 7