Trafikforbundet

Udskriv

Opgaver som tillidsrepræsentant eller bestyrelsesmedlem

Opgaven

Du er valgt af dine kolleger til at være deres talerør.

Så enkelt er det. Men for at kunne tale medlemmernes sag, må du først lytte. Du vil opdage at dine pauser bliver fyldt af spørgsmål og diskussioner om arbejdsforhold.

Nu skal du viderebringe medlemmernes holdninger og synspunkter til ledelsen og få dem til at lytte!

I dagligdagen er en god dialog med den nærmeste leder en god måde at puffe tingene i den rigtige retning. Lederen vil også have nytte af dialogen, og mange bekymringer kan tages i opløbet. Er der et lokalt SU, er det et stedet for dialog. Men uformelle snakke-møder med lederen er også meget nyttige. Du skal blot huske på at du ikke er en del af ledelsen men kollegernes talerør.

Gruppe

Sager: Der vil altid opstå sager, som du må tage dig af. Her er forberedelse et nøgleord. Søg oplysninger, snak med de involverede både blandt kolleger og på ledelsessiden. Sæt dig ned og tænk over, hvad du kan gøre. Brug din kredsbestyrelse til at diskutere sagen – dog kræver personsager større diskretion og her skal hele bestyrelsen ikke involveres.

Personsager er særlig vanskelige, fordi mange følelser kan være involveret og udfaldet af sagen kan få store konsekvenser for det pågældende medlem. Diskuter ikke sagen med andre, end hvad du aftaler med medlemmet. Og frem for alt giv vores sekretariat et ring, så du er helt med på regler og muligheder.

Fortrolighed er meget vigtig. Medlemmerne skal kunne komme til dig og være sikker på at deres sag ikke bliver samtale blandt kollegerne pga. dig. Det kan være nødvendigt at snakke om fortrolige sager med kredsbestyrelsen. Alle i kredsbestyrelsen må holde fortroligheden – også selv om nogle af dem er uenige i dette.

Gruppe3.thb

Få potentielle medlemmer ind i folden eller hvorfor medlem af Trafikforbundet?

Det er ikke alle nye kolleger, som synes at fagforening er en selvfølgelighed. Men ofte vil en personlig samtale kunne overkomme de betænkeligheder, kollegaen måtte have.

Trafikforbundet er tæt på medlemmerne og giver stor handlefrihed til de lokale repræsentanter.

Desuden er kontingentet lavt sammenlignet med andre fagforeninger.

Som medlem af Trafikforbundet kan der gøres brug af:

  • FTF’s socialrådgiver, visitation via Trafikforbundet, ved f.eks. sygdom
  • FTF’s arbejdsskadeordning, visitation via Trafikforbundet, ved arbejdsskader og arbejdbetingede lidelser.
  • Online kurser i photoshop, office-pakken, google-docs, sociale medier o.a. – kræver kun medlemskab.

Som medlem af Trafikforbundet kan der tilvælges:

  • PFA Helbredsforsikring, som inkluderer mindre-årige børn. Helbredsforsikringen kan også tegnes til ægtefælle/samlever. Præmien betales via dit TRF-kontingent.
  • Tjenestemændenes Låneforening (også for overenskomstansatte), som leverer lån til en lav rente og uden omkostninger – tilbagebetalingen sker via løntræk.
  • Tjenestemændenes Forsikring (også for overenskomstansatte), som leverer billiger forsikringer til bil, hus, indbo osv. samt en god service.
  • Forbrugsforeningen, som giver rabat på alverdens ting både i butikker og webshops.
  • Lån & Spar Bank, som har særligt favorable ordninger for bl.a. Trafikforbundets medlemmer.