Trafikforbundet

Udskriv

Ret og pligt og andre regler

Bæres på hænder

Regler for valg af TR

En tillidsrepræsentant på en arbejdsplads vælges af alle ansatte under det pågældende forhandlingsområde. Alle ansatte betyder både medlemmerne af den faglige organisation og de, der ikke er medlemmer. Alle stemmeberettigede skal have mulighed for at stemme.

Når en medarbejdergruppe består af 5 personer, kan de vælge en tillidsrepræsentant. Valgbar som tillidsrepræsentant er alle organiserede, der har mindst 9 måneders ansættelse og en beskæftigelsesgrad, der ikke afviger væsentlig fra de øvrige medarbejderes. En tillidsrepræsentant vælges for en periode af minimum 2 år.

Når en tillidsrepræsentant er valgt, skal Trafikforbundet have besked. Trafikforbundet giver så arbejdsgiveren besked om valget. Tillidsrepræsentantbeskyttelsen træder i kraft den dag,

Trafikforbundet over for arbejdsgiver anmelder valget af tillidsrepræsentanten. Arbejdsgiver har mulighed for inden 3 uger at protestere over valget.

Hjælp.thb

Værktøjer

www.pav.medst.dk er en lettere tilgængelig vejledning og tolkning af de mange overordnede aftaler, der styrer vores ansættelsesforhold. Den er emneopdelt og en nyttig hjælp. MEN bemærk, at PAV er skrevet af arbejdsgiver til arbejdsgiver.

www.at.dk Arbejdstilsynets hjemmeside

www.samarbejdssekretariatet.dk står for SU-kurser

www.kompetenceudvikling.dk er fælles sekretariat og administrator af kompentence-midler fra overenskomstforhandlingerne. De vil meget gerne bruges. De kan også hjælpe med MUS og strategisk kompetenceudvikling.

www.medst.dk er Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside. Det er arbejdsgiverstyrelsen for all statens arbejdspladser. Her kan du bl.a. finde de centrale aftaler samt største delen af de lokale, f.eks. overenskomstaftalerne, arbejdstidscirkulæret, Trafikforbundets ny-lønsaftaler. Men ikke alle aftaler er tilgængelige her.

www.retsinformation.dk Her finder du alle landets love samt rigtig mange kollektive aftaler, som f.eks. overenskomstsaftaler. Indeholder samme eller endnu flere aftaler end Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Kan være lidt tung at bruge.