Trafikforbundet

Udskriv

Forenede Gruppeliv

Forenede Gruppelivsforsikring – som medlem af TRF er du automatisk omfattet af forbundets gruppelivsforsikring, tegnet i Forenede Gruppeliv (aftalenr. 72007). Se den i Håndbogen under fanebladet TRF eller find den her : TRF’s Gruppeliv

Som statsansat er du endvidere dækket af CFU aftalen (nr. 85034). Denne har i modsætning til vores egen, en dækning for Kritisk Sygdom. Find aftalen på hjemmesiden for Forenede Gruppelivsforsikring.

For begge forsikringer gælder, at du skal være opmærksom på begrebet begunstigelseserklæringer:

Hvis FG ikke har modtaget en begunstigelseserklæring, vil forsikringssummen ved død blive udbetalt til “nærmeste pårørende” efter denne rækkefølge.

Hvis du ændrer familieforhold, er det meget vigtigt at huske på, hvis du tidligere har udfyldt en erklæring og ikke længere ønsker denne skal være gældende. I værste fald kan det få katastrofale følger for en efterladt ægtefælle.

Se mere på www.fg.dk