Trafikforbundet

Udskriv

4: Informationspolitik

Trafikforbundets informationspolitik.

TRF informerer medlemmerne ved hjælp af:

  • Hjemmesiden www.trf.dk eller
  • Almindelig post eller
  • E-mails eller
  • Informationskilder som hovedbestyrelsen i øvrigt måtte beslutte at benytte.

TRF’s hjemmeside opdateres fortrinsvis om nyheder angående tilknyttede medlemsordninger. TRF kan bede/pålægge kredsene at udsende særlig vigtig information til medlemmerne.

Hovedbestyrelsens virksomhed er fastsat i vedtægterne og dermed også hvilke minimumskrav der er omkring information i forbindelse med møderne. Yderligere indskærpelser eller påbud om information fastlægges i HB’s forretningsorden.

Meddelelser til pressen om forhandlinger, afstemninger eller lignende, må kun gives af formanden eller den han bemyndiger dertil.

Revideret 1. nov. 2020