Trafikforbundet

Udskriv

3: Udvalg nedsat af HB

Udvalg under hovedbestyrelsen

Udvalg under TRF’s hovedbestyrelse Forsikringsagenturudvalget (nedsat den 28.05.2002)

Forsikringsagenturforeningen afdeling L i daglig tale ”FAF-L” er en forening, der står bag selskabet ”Tjenestemændenes Forsikring”. FAF kan udlodde op til 10 % af selskabets overskud til sociale, kulturelle og faglige formål. FAF er opdelt i forskellige afdelinger.

Kommissorium for FAF-L udvalget: (vedtaget på HB møde 21.11.2003)

Udvalget består af 2 – 4 medlemmer, der udpeges af TRF`s hovedbestyrelse. Medlemmerne behøver ikke at have sæde i hovedbestyrelsen.
Formålet er at udarbejde forslag til arrangementer (minimum 3) til TRF`s hovedbestyrelse, der herefter beslutter hvilke(t), der skal være årets tilbud. Forslagene skal være gennemarbejdede og være sekretariatet i hænde senest den 1. maj. Udvalget indhenter selv oplysninger hos TRF`s hovedbestyrelse om det beløb, der er til rådighed.

Arrangementerne skal have social karakter og det skal sikres, at medlemmer i provinsen med jævne mellemrum tilgodeses.
Når hovedbestyrelsen har besluttet sig for et arrangement, påhviler det FAF-L udvalget at forestå den videre planlægning, herunder at producere ”reklamen” til hjemmesiden.

Det skal sikres at regninger udstedes til FAF-L. Der er pt. ikke nedsat et udvalg.

”Velfærdsfonden”

Navnet er ”Personale Velfærdsmidler ved sikringstjenesten Maglebylille, Kastrup Lufthavn, 2770 Kastrup”.
Kontoen er oprettet den 1. januar 1999 af personaleorganisationerne under Luftfartsvæsenets Personaleforening, nu TRF, ved sikringstjenestekomplekset Maglebylille, Kastrup

Lufthavn, 2770 Kastrup.

Velfærdmidlernes formål er at yde støtte til velfærdforanstaltninger for tidligere, nuværende samt kommende personale, tjenestegørende i Naviairhuset, Naviair Allé 1, 2770 Kastrup.

Revideret 1. nov. 2020