Trafikforbundet

Udskriv

7: Kursusdeltagelse

Aftale om udgifter i forbindelse med kursusdeltagelse.

Ved medlemmers deltagelse i godkendte kurser støtter TRF kredsforeningerne med op til 2/3 af kursusudgiften.

Ansøgninger om kursusdeltagelse skal godkendes af HB.

HB vil i særlige tilfælde kunne afvise ansøgninger om støtte til kursusdeltagelse.

Udbetaling af eventuelle diæter og kørselsgodtgørelse er for kredsens regning.

Formandens og sekretariatslederens kursusdeltagelse betales fuldt ud af TRF. For næstformandens og HB-medlemmernes kursusdeltagelse kan HB i særlige tilfælde beslutte at TRF afholder udgiften.

Instruktørhonorar for TRF`s interne instruktører, bortset fra sekretariatsleder og kasserer, er 1000 kr. pr. undervisningsdag. Dette honorar dækker også forberedelsestid.

 

Revideret 1. nov. 2020