Trafikforbundet

Udskriv

10: CO10 og SKAF

CO10 – Centralorganisationen af 2010, er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 37.000 medlemmer. Alle er ansat inden for eller pensioneret fra stillinger i statens område.

CO10 er dannet 1. januar 2010 ved en fusion mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) og Overenskomstansattes Centralorganisation (OC).

Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO10 generelle løn, ansættelses- og pensionsvilkår på sine medlemmers vegne.

CO10 er kollektivt tilknyttet hovedorganisationen FTF.

Henvendelser til CO10 skal altid ske gennem TRF’s sekretariat.

Yderligere oplysninger om CO10 kan hentes på deres hjemmeside www.co10.dk

SKAF – Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab – er etableret den 22. april 2002.

SKAF er forhandlingsfællesskab for følgende centralorganisationer:

Lærernes Centralorganisation (LC), Centralorganisation 10 (CO10) der tilsammen repræsenterer omkring 125.000 medlemmer, hvoraf de knap 58.000 er omfattet af CFU’s aftale- og forhandlingskompetence.

SKAF’s forhandlingsmodparter er primært: Finansministeren, Kommunernes Landsforening og Regionerne.

LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab at fastholde og styrke de deltagende centralorganisationers indflydelse på fastsættelsen af de generelle løn-, pensions- og ansættelsesvilkår m.v. indenfor centralorganisationernes medlemsområder på såvel det statslige som det regionale/kommunale forhandlingsområde.

Forhandlingsfællesskabet kan i øvrigt behandle enhver sag og ethvert emne, som én af centralorganisationerne ønsker behandlet.

Det er i tilknytning til vedtægten tilkendegivet, at samarbejdet udøves i to former: Et politisk samarbejde omkring aftale- og overenskomstforhandlingerne
Et praktisk samarbejde omkring driften af Fællessekretariatet.

Om det politiske samarbejde er det tilkendegivet, at de to centralorganisationer fortsat er suveræne organisationer. Bestyrelsen kan træffe rådgivende/vejledende beslutninger i forhold til de kompetente organer i de to centralorganisationer, hvis interne opbygning og beslutningsprocedure ikke ændres af SKAF’s vedtægt. Der er ikke i SKAF fastsat regler for, hvorledes forhandlingsfællesskabet f.eks. skal udtage krav eller tage stilling til et aftaleresultat, men det ligger naturligt i samarbejdet, at det er et selvstændigt mål at sikre en tæt politisk koordinering mellem de to centralorganisationer, både på det statslige og det regionale/kommunale forhandlingsområde ikke mindst i forhold til aftalesituationerne.

Denne koordinering inden for det statslige område sker ved forhandlingsfællesskabets tilmelding til CFU.

Yderligere information om SKAF kan findes på deres hjemmeside www.skaf-net.dk

Revideret 1. nov. 2020