Trafikforbundet

Udskriv

12: Fagbevægelsens Hovedorganisation FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er Danmarks største og stærkeste faglige fællesskab. FH repræsenterer en lang række fagforeninger med tilsammen 1,4 millioner medlemmer.

TRF er medlem af FH sammen med hundredevis af andre fagforbund, store som små.

FH arbejder for

  • At du har ret til et trygt og sikkert job, med en løn, du kan forsørge dig selv og din familie for.
  • At du har gode muligheder for at uddanne dig.
  • At skolerne leverer en ordentlig undervisning.
  • At du kan få en praktikplads.
  • At du kan få et job, når du skal ud på arbejdsmarkedet.
  • At du kan efteruddanne dig hele livet, så du kan få nye og bedre job.
  • At du kan beholde dit job og ikke bliver udkonkurreret af udenlandske lønmodtagere, der bliver underbetalt af deres arbejdsgiver.
  • At du kan få dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse og fx bliver fyret eller lige er færdiguddannet

og derudover beskæftiger FH sig bl.a. med:

Økonomiske analyser– af blandt andet lønudvikling, af finanspolitik og af tendenser i international politik. Økonomerne hjælper også med beregninger ved forhandlinger.

Undersøgelser– FH står bag undersøgelser af FH’ernes forhold, for eksempel efteruddannelse og arbejdsmiljø

Politisk arbejde– de faglige sekretærer repræsenterer FH i en række råd og udvalg og arbejder blandt andet med at forbedre lovgivningen om med følgerne af nye love om arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø, uddannelser og socialpolitik.

Internationalt arbejde– de internationale sekretærer varetager FH’s interesser i forhold til EU, EFS og andre internationale organisationer. De fungerer som en informationscentral især på EU-området.

Juridisk bistand– FH’s advokater stiller op for organisationerne i blandt andet Arbejdsretten.

Uddannelse– FH opbygger både standardkurser og specialsyede kurser til organisationerne.

Nyttige analyser og informationer findes på www.fho.dk

 

Revideret 1. nov. 2020