Trafikforbundet

Udskriv

20: Gavecirkulære

Formand og sekretariatsleder.

Ved 50 og 60 års fødselsdag tilbydes reception (alternativt fx middag med HB og gave).

Ved fratræden: reception og gave til 500 kr. pr. fungerende år ved minimum 4 år. Indenfor de første 4 år en gave til 1000 kr.

Næstformand.

Ved fratræden: middag med FU og gave til 500 kr. pr. fungerende år ved minimum 4 år. Indenfor de første 4 år en gave til 1000 kr.

FU medlemmer.

Ved fratræden: middag med FU og gave til 1000 kr. Da FU medlemmer betales løn for et helt år forud uden krav om tilbagebetaling, gives kun gave såfremt afsked sker efter 1. februar.

HB medlemmer.

Ved udtræden: vingave eller tilsvarende.

Øvrige.

Til samarbejdspartnere o.lign. gives vingave ved runde fødselsdage, fratræden eller ved andre særlige lejligheder. Max beløb er 1000 kr.

Som tak for hjælp ydet til TRF kan også gives vingave eller tilsvarende.

Julegaver.

Der gives julegaver efter følgende retningsregler: Der indkøbes for omkring 300 kr. pr. person til følgende:

Kritiske revisorer
Velfærdsfonden – bestyrelse og kritisk revisor
Ansatte

Revideret 1. okt. 2018