Trafikforbundet

Udskriv

16: Gruppeliv

GRUPPELIV

Som medlem af TRF er man automatisk omfattet af forbundets gruppelivsforsikring, tegnet i Forenede Gruppeliv (aftalenr. 72007). Præmien betales via kontingentet. Forsikringen løber til det 67. år. Du kan se denne forsikring her i Håndbogens kapitel 17.

Som statsansat er man endvidere dækket af CFU aftale nr. 85034. Denne har i modsætning til vores egen, en dækning for Kritisk Sygdom. Ansatte på individuel kontrakt er ikke omfattet. Du kan se denne forsikring på www.fg.dk.

For begge forsikringer gælder, at I skal være opmærksom på begrebet begunstigelseserklæringer:

Hvis FG ikke har modtaget en begunstigelseserklæring, vil forsikringssummen ved død blive udbetalt til “nærmeste pårørende”.

Hvis man ændrer familieforhold, er det meget vigtigt at huske på, hvis man tidligere har udfyldt en erklæring og ikke længere ønsker denne skal være gældende. I værste fald kan det få katastrofale følger for en efterladt ægtefælle.