Trafikforbundet

Udskriv

13: FTF

FTF

FTF er en partipolitisk uafhængig hovedorganisation for 450.000 danske funktionærer og tjenestemænd. TRF er medlem af FTF ligesom ca. 90 andre faglige organisationer.

FTF beskæftiger sig bl.a. med:


Økonomiske analyser – af blandt andet lønudvikling, af finanspolitik og af tendenser i international politik. Økonomerne hjælper også med beregninger ved forhandlinger.

Undersøgelser – FTF står bag undersøgelser af FTF’ernes forhold, for eksempel efteruddannelse og arbejdsmiljø

Politisk arbejde – de faglige sekretærer repræsenterer FTF i en række råd og udvalg og arbejder blandt andet med at forbedre lovgivningen om med følgerne af nye love om arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø, uddannelser og socialpolitik.

Internationalt arbejde – de internationale sekretærer varetager FTF’s interesser i forhold til EU, EFS og andre internationale organisationer. De fungerer som en informationscentral især på EU-området.

Juridisk bistand – FTF’s advokater stiller op for organisationerne i blandt andet Arbejdsretten.

Uddannelse – FTF opbygger både standardkurser og specialsyede kurser til organisationerne.

Nyttige analyser og informationer findes på www.ftf.dk


Revideret 03.12.2014