Trafikforbundet

Organisationen

Ledelsen

Forretningsudvalget er foreningens daglige ledelse, som leder TRF mellem hovedbestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget deltager i behandlingen af de sager der forelægges hovedbestyrelsen og indstiller principielle sager til hovedbestyrelsens afgørelse.

Forretningsudvalget:

Forretningsudvalget:
Formand for TRF Bolette Brødsgaard
Næstformand for TRF Ole Krog Jensen
Hovedbestyrelsesmedlem i TRF Trille Clemen Jørgensen
Hovedbestyrelsesmedlem i TRF Allan Lundgren

Hovedbestyrelsen er mellem delegeretmødet foreningens øverste myndighed.

Hovedbestyrelsen træffer afgørelser i sager af principiel karakter. Hovedbestyrelsen har ansvaret for foreningens midler og disses anvendelse.

Hovedbestyrelsens medlemmer:

Formand Bolette Brødsgaard
Næstformand Ole Krog Jensen Lokalkreds 3
Bestyrelsesmedlem Henrik Michelsen Lokalkreds 1
Bestyrelsesmedlem Allan Lundgren Lokalkreds 1
Bestyrelsesmedlem Hugo Hvidkvist Lokalkreds 2
Bestyrelsesmedlem Trille Clemen Jørgensen Lokalkreds 2
Bestyrelsesmedlem Kasper Berg Lokalkreds 3
Bestyrelsesmedlem Henrik Sand Lokalkreds 3
Bestyrelsesmedlem Janne R. T. Hansen Lokalkreds 5
Bestyrelsesmedlem Julia Sommer Lokalkreds 5
Bestyrelsesmedlem Otto Kirk Lokalkreds 6
Bestyrelsesmedlem Flemming Hansen Lokalkreds 6
Bestyrelsesmedlem Henrik Korngaard Lokalkreds 7
Bestyrelsesmedlem Mads Stahrenberg Lokalkreds 7