Trafikforbundet

Kredsene

Kredsforeningerne

Kredsforeningerne har følgende inddeling:

Kreds 1

Trafik-, bygge- og boligstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Vejdirektoratet
Transport-, bygnings- og boligministeriets departement
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
Udlånte tjenestemænd ved Odense Lufthavn

Kreds 2

Visse tjenestemænd og overenskomstansatte i Naviair
Københavns Lufthavne A/S

Kreds 3

Naviair – Dansk Flyvelederforening – DATCA – www.datca.dk

Kreds 4

Nedlagt pr. 1. december 2011. Medlemmerne er blevet optaget i Kreds 1.

Kreds 5

Danmarks Meteorologiske Institut – DMI – www.kreds5.org

Kreds 6

Naviair – Tekniske sektioner – Teleklubben – www.teleklubben.dk

Kreds 7

Naviair – Foreningen af Danske Flyvelederassistenter – FADFA – www.fadfa.dk