Trafikforbundet

Trafikforbundet

Sekretariatet

Sekretariatet svarer på alle faglige spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår. Sekretariatsleder Kim Schiødt er ansat af Trafikforbundet og udgør Trafikforbundets sekretariat. Kim deltager i kredsenes arrangementer, når det ønskes. Sekretariatet kan kontaktes på [email protected] og telefon 35 26 30 53.