Trafikforbundet

Udskriv

Resume af hovedbestyrelsesmødet 15. september 2011

Aftale om fællessekretariat med Kriminalforsorgsforeningen er opsagt pr. 1. januar 2012, og Trafikforbundet (TRF) bliver igen alene om sekretariatet.

CO10 holder repræsentantskabsmøde 17. november. Formand og næstformand repræsenterer TRF.

Temadag om Ny Løn på arbejdspladsen d. 4. oktober. Dagen er åben for alle kredsbestyrelsesmedlemmer. Der er tilmeldt ca. 20.

Kreds 1 og Kreds 4 arbejder på en sammenlægning eller fusion af de 2 kredse. Baggrunden er, at SLV, Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen er blevet lagt sammen af 2 omgange i Trafikstyrelsen. TRF har nu ca. 80 medlemmer i Trafikstyrelsen. Medlemmerne er i dag enten i Kreds 1 eller Kreds 4. TRF’s medlemmer vil stå stærkere, hvis de taler med én stemme over for ledelsen. Processen med integrering af de 2 kredse i én kreds er vanskelig, men håbet er at det vil lykkes inden jul.

TRF’s Håndbog, der er en rettesnor for driften af forbundet, har længe trængt til en opdatering. Forretningsudvalget arbejder på sagen og vil snarest sende den færdigrettede håndbog til hovedbestyrelsen til godkendelse. Derefter lægges den opdaterede version på TRF’s hjemmeside. Ind til da bedes alle være opmærksomme på at der er fejl i den gamle version, der pt. ligger på den åbne del af TRF’s hjemmeside.

FAF-L har skiftet navn til FAF-12 men deres hjemmeside hedder stadig www.faf-l.dk. Rigtig mange medlemmer har haft glæde af de billige ferieboliger i Berlin og Vejers Strand ved den jyske vestkyst.

Delegeretmødet 2012 er så småt i støbeskeen. Det vil finde sted d. 19. april 2012 i Kosmopol, Fiolstræde 44, lige ved Nørreport. Samme sted som i 2010. Indkaldelsen vil blive udsendt pr. mail og ikke som hidtil pr. brev.

Næste HB-møde er d. 24. november.