Trafikforbundet

Udskriv

Resume af hovedbestyrelsesmødet 1. februar 2012

Økonomi: Årsregnskabet 2011 er gennemgået uden bemærkninger af revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen.

Nedskæringsrunder er i gang rundt om i ministerierne. Også vores arbejdspladser er blevet ramt, men heldigvis er vores medlemmer kun i meget ringe grad blevet berørt. Hovedbestyrelsesmedlemmerne delte erfaringer omkring tidligere nedskæringsrunder, hvilke muligheder der er, og hvad tillidsrepræsentanten kan gøre.

Den påtænkte afskedigelse af en tillidsrepræsentant i Trafikstyrelsen er blevet trukket tilbage, og tillidsrepræsentanten har fået en anden stilling.

Kreds 1’s nye bestyrelse er kommet godt i gang. Deres mange medlemmer i Trafikstyrelsen flyttede før jul til nye lokaler, samtidig med at der er blevet indført nye arbejdsredskaber, nye arbejdstider og nye arbejdsgange. Det skaber en del utilfredshed.

Årlige ny-lønsforhandlinger for 2011 er for Naviair kredsene 2 og 7 ved at være afsluttet. Kreds 5 på DMI mangler at afslutte en mindre del af 2011-forhandlingerne.

Det færøeske lavting har vedtaget en ny lov om beskatning af pensioner, hvor man beskattes, når man indbetaler til sin pension og ikke når den udbetales. Det er omvendt af danske forhold og giver problemer for nogle af vores medlemmer.

Delegeretmødet 2012 afholdes d. 19. april 2012 i Kosmopol, Fiolstræde 44, lige ved Nørreport. Samme sted som i 2010. Indvarslingen forventes udsendt på mail af kredsene til alle medlemmer i midten februar.

Forberedelserne til overenskomstforhandlinger 2013 (OK13) er gået i gang, men der er nogen usikkerhed om, hvilken procedure CO10 vil bede organisationerne følge. Det afholder os dog ikke få at samle alle forslag og input sammen, så vi er klar, når det gælder.

Næste HB-møde er d. 29. marts.