Trafikforbundet

Udskriv

Resultatet af OK13

Kære alle

Fredag morgen blev der opnået enighed mellem fagforeningerne på det statslige område (CFU) og Finansministeren om den generelle del af overenskomstforhandlingerne.

Resultatet af OK13:

– 2-årig overenskomst

– Lønstigning pr. 1. april 2013 på 0,82%.

Den reelle stigning bliver på 0,0%, da vi er 0,82% foran det private arbejdsmarked og derfor “skylder” løn i henhold til reguleringsordningen.

– Lønstigning pr. 1. april 2014 på 0,80%.

Den reelle stigning kan blive større afhængig af lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

– Reguleringsordningen beholdes.

Reguleringsordningen sikrer, at statsansatte følger lønudviklingen på det private arbejdsmarkede. Reguleringsordningen har siden 1997 skaffet de statsansatte ca. 30% mere i løn. Ordningen er især en fordel for grupper, der har svært ved at opnå lønforbedring ved lokale lønforhandlinger.

Er det så et godt resultat? Vores mål var at fastholde reallønnen og reguleringsordningen. Det sidste lykkedes, men vi vil formodentlig opleve et reallønsfald. På den anden siden lykkedes det ikke for Finansministeren

– at afskaffe reguleringsordningen,
– at ændre arbejdstidsnormen til en årsnorm,
– at skære i ulempeydelserne ved aften- og natarbejde
– at skærpe førtidspensionsbidraget for tjenestemænd

Det må siges at være et tilfredsstillende resultat, skønt ikke prangende.

11. februar 2013 ved Bolette Brødsgaard, formand for Trafikforbundet.