Trafikforbundet

Udskriv

PFA Plus

Ny forbedret pensionsordning

Din pensionsordning via Trafikforbundet bliver opgraderet.

Trafikforbundet, CO10 og PFA Pension gør meget ud af at sikre, at pensionsordningen hele tiden er tidssvarende og konkurrencedygtig. Derfor er det nu aftalt at opdatere vores pensionsløsning.

Den nye pensionsordning – PFA Plus – træder i kraft i foråret 2014, og du vil i starten af det nye år modtage information fra PFA Pension, der nærmere viser vilkårene i den nye ordning.

For flyveledere med tilknytning til kreds 3 (DATCA), sker opgraderingen lidt senere på året. Det skyldes den forsikringsmæssige sammensætning, der gør at opgradereingen ikke kan foretages samtidig med de øvrige omlægninger.

Med PFA Plus får du større indflydelse og mulighed for at få et godt afkast, du er fortsat forsikret på samme niveau i din nye PFA Plus ordning, som du er i din nuværende ordning.

Attraktiv opsparing

Din nuværende pensionsordning er som udgangspunkt placeret i gennemsnitsrentemiljøet, og i

PFA Plus vil din fremtidige pensionsindbetaling blive placeret i markedsrente, det giver dig mulighed for at opnå et attraktivt afkast på din opsparing.

I gennemsnitsrentemiljøet er afkastet baseret på en depotrente der fastsættes af pensionsselskaberne, og med de skærpede kapitalkrav til pensionsbranchen, og udsigt til fortsat lave depotrente de kommende år, vurderes muligheden for afkast til at være begrænset.

I PFA Plus sparer du op i et fleksibelt investeringskoncept, med fire forskellige investeringsprofiler, fælles for dem alle er, at risikoen gradvist nedtrappes frem mod den enkeltes pensionsalder. Du kan til enhver tid selv kan ændre din investeringsprofil.

Dit afkast følger markedet, og derfor får du det afkast, som investeringen giver.

Kommunikation i øjehøjde

Du vil opleve, at din nye pensionsordning er nem at få et overblik over, og når ændringen træder i kraft vil alle omfattede medlemmer modtage en velkomstpakke og en pensionsoversigt, som kort og præcist viser indholdet i den enkelte ordning.

Rådgivning

Vi opfordrer dig til at sætte dig ind i din nye pensionsordning, så du aktivt kan tage stilling til de valgmuligheder der følger med i forbindelse med omlægningen af pensionsordningen, så den matcher dine ønsker og behov. På den måde sikrer du, at din pensionsordning giver dig den nødvendige tryghed, så du kan udleve dine drømme, når du går på pension.

Hos PFA Pension kan du søge råd og vejledning, enten på telefonen, eller via webrådgivning hvor du taler med en pensionsrådgiver i telefonen, og samtidig får vist dine muligheder på din computer, eller en personlig rådgivningssamtale. Du kan kontakte PFA Pension på telefon nr. 70 12 50 00.

Med venlig hilsen Trafikforbundet og PFA Pension