Trafikforbundet

Udskriv

Nyt fra PFA – Kapitalpension

FREMRYKNING AF SKAT PÅ KAPITALPENSION

Fra 1. januar 2013 blev kapitalpensionen afløst af en ny ikke fradragsberettiget opsparings-form – den såkaldte aldersopsparing. Samtidig blev det muligt at spare 2,7 % i skat ved at omlægge kapitalpensionen til aldersopsparingen i løbet af 2013 og 2014. Her vil opsparingen nemlig kun blive beskattet med 37,3 % mod 40 %, hvis det sker senere.

Da omlægningen til aldersopsparingen indebærer risiko for dobbeltbeskatning, har den givet anledning til et længerevarende analysearbejde i PFA. Men vi er nu klar med en løsning, der tager højde for denne risiko og kommer med en konkret anbefaling til, om skatte-fremrykningen kan betale sig.

HVAD SKAL DU GØRE?

• Du kan allerede nu undersøge, om du har en kapitalpension. Det kan du gøre ved at logge på minpension.pfa.dk med NemID.

• Ønsker du at omlægge kapitalpension til aldersopsparingen skal det ske i perioden fra 1. oktober til 20. oktober 2013.

• Der er også åbnet op for, at omlægningen kan foretages i 2014.

HVORDAN KOMMER DET TIL AT FUNGERE?

• Omlægning til aldersopsparingen sker via NemID på minpension.pfa.dk.

• Fra den 1. oktober vil du på minpension.pfa.dk kunne få en anbefaling, som udfra de konkrete forhold på din kapitalpension fortæller, om det kan betale sig for dig at omlægge den til en aldersopsparing.

• Ændrer du din kapitalpension til en aldersopsparing, vil du blive trukket 37,3 % i skat, som PFA afregner til Skat ultimo 2013. Til gengæld vil opsparingen blive udbetalt skattefrit, når du går på pension.

• Det koster et gebyr på 675 kr. at omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing.

• Er din kapitalpension i gennemsnitsrente, overføres opsparingen til markedsrente, inden den omlægges til aldersopsparingen. Det giver dig typisk mulighed for at få et overførselstillæg. Til gengæld bortfalder ydelsesgarantien.

• Aldersopsparing har ikke KundeKapital tilknyttet. Hvis du har KundeKapital tilknyttet din kapitalpension og vælger at omlægge den til en aldersopsparing, omlægges begge dele til aldersopsparing.

HVAD SKER DER, HVIS DU IKKE FORETAGER DIG NOGET?

• Hvis du ikke foretager dig noget, fortsætter din kapitalpension på en indbetalingsfri ordning. Når du går på pension, vil der blive trukket de normale 40 procent i skat.

Omlægning 2013

Fordele

Ulemper

• Ønsker du at omlægge kapital-

pension til aldersopsparing

skal det ske i perioden fra:

1. oktober 20. oktober

• Skattesatsen nedsættes med

2,7 pct. For en opsparing på

100.000 kr. giver det en

besparelse i skat på 2.700 kr.

• Kapitalpensionen ændres til en

aldersopsparing, som udbe-

tales skattefrit

• Opsparing vil typisk få et

overførselstillæg fra fælles-

reserverne med over på

aldersopsparingen

• En kapitalpension kan frit

ændres til en rate- eller en

livspension. Det kan en

aldersopsparing ikke. Rate- og

livspension beskattes som

indkomstskat og dermed

typisk i niveauet 37,5 pct.

(bundskat)

• Aldersopsparing kan ikke have

KundeKapital

HVORDAN TRÆFFER DU ET VALG?

• Anmodningssiden på minpension.pfa.dk giver dig en anbefaling af, om det kan betale sig at vælge at afgiftsberigtige ud fra en trafiklysmodel (Mulighed 1-3)

• Du skal foretage et valg ud fra den enkelte police

Mulighed 1 rødt lys

Anbefales ikke ud fra en økonomisk betragtning, eller markedsrente er ikke muligt

Mulighed 2 gult lys

Afgiftsberigtigelse kan medføre ændring af dækninger, f.eks. reduceret depotsikring, eller krav om at hele depotet flyttes

Mulighed 3 grønt lys

Afgiftsberigtigelse får ikke negative konsekvenser for policen, og anbefales ud fra en økonomisk betragtning

Læs mere om skattereformen på pfa.dk, og tilmeld dig vores nyhedsbrev ”PFA Indsigt” for at holde dig godt opdateret.