Trafikforbundet

Udskriv

Nyt formandsskab for TRF

På delegeretmøde den 19. april 2018 blev Kasper Berg (Kreds 3) valgt til ny formand for TRF. Henrik Michelsen (Kreds 1) blev valgt som ny næstformand.

Der var også nyvalg til TRF’s forretningsudvalg, her blev Ole Krog (Kreds 3) og Janne R.T. Hansen (Kreds 5) valgt af hovedbestyrelsen.

Dermed takkede Bolette Brødsgård af efter 8 år på formandsposten for TRF. En meget stor tak til Bolette for at have stået i spidsen for TRF i 8 år – det kræver både tid og vedholdende engagement!

Det nye forretningsudvalg har sit første møde den 15. maj.

Jeg ser frem til at sætte en retning på TRF i tæt samarbejde med både forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Kasper Berg
Formand TRF