Trafikforbundet

Nyheder

No news

Trafikforbundets 26. ordinære delegeretmøde 25. april 2024 – kl. 17.00 Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2-4, København V

Kapitalpension og skat

Tja, hvad skal man sige … Regeringen har besluttet at muligheden for fremrykning af skat på kapitalpensioner forlænges i 2015. Har du en kapitalpension i PFA Pension, kan fremrykning af skatten foretages fra den 11. maj og frem til den 30. september 2015. Har du spørgsmål til omlægningen, er du meget velkommen til at kontakte PFA … læs videre

Ny webside til Mit PFA

Som nogle af jer måske har opdaget, har Mit PFA fået nyt udseende, nye funktioner og mere information. Du kan logge på via pfa.dk -> privat -> mit pfa og brug din NemId. Får du problemer med siden i din browser, så brug i stedet for Explore, Firefox eller Chrome. PFA siger selv om den … læs videre

Fremrykning af skat på kapitalpension

PFA Pension åbner igen et vindue for, at du kan fremrykke skatten på din kapitalpension i stedet for at betale skatten, når du går på pension. Denne gang kan det ske i perioden 1. april til 22. april 2014. Det foregår via NemID på mitpfa.dk, hvor du får en anbefaling, om det kan betale sig at … læs videre

PFA Plus

Ny forbedret pensionsordning Din pensionsordning via Trafikforbundet bliver opgraderet. Trafikforbundet, CO10 og PFA Pension gør meget ud af at sikre, at pensionsordningen hele tiden er tidssvarende og konkurrencedygtig. Derfor er det nu aftalt at opdatere vores pensionsløsning. Den nye pensionsordning – PFA Plus – træder i kraft i foråret 2014, og du vil i starten … læs videre

Nyt fra PFA – Kapitalpension

FREMRYKNING AF SKAT PÅ KAPITALPENSION Fra 1. januar 2013 blev kapitalpensionen afløst af en ny ikke fradragsberettiget opsparings-form – den såkaldte aldersopsparing. Samtidig blev det muligt at spare 2,7 % i skat ved at omlægge kapitalpensionen til aldersopsparingen i løbet af 2013 og 2014. Her vil opsparingen nemlig kun blive beskattet med 37,3 % mod … læs videre

Resultatet af OK13

Kære alle Fredag morgen blev der opnået enighed mellem fagforeningerne på det statslige område (CFU) og Finansministeren om den generelle del af overenskomstforhandlingerne. Resultatet af OK13: – 2-årig overenskomst – Lønstigning pr. 1. april 2013 på 0,82%. Den reelle stigning bliver på 0,0%, da vi er 0,82% foran det private arbejdsmarked og derfor “skylder” løn … læs videre

Ny beskatning i 2013 af kapitalpension.

Tjek skatten for 2013, hvis du indbetaler til en kapitalpension Er du overenskomstansat, har du også en kapitalpension i PFA. Læs her, hvad der sker med den, og hvad du kan gøre. Som en del af skattereformen kan der fra 1.1.2013 ikke længere indbetales til kapitalpension, som bliver afløst af en ny ikke-fradragsberettiget opsparingsform, den … læs videre

FTF-A har nu udbetalt over en milliard kroner

Medarbejderne i FTF-A har nu tastet efterlønsudbetalinger for mere end en milliard kroner. Næsten alle ansøgninger er færdigbehandlet.
En rejse til Thailand med hele familien, pensionsopsparing eller afbetaling på gælden. Efterlønskronerne, som bliver udbetalt i denne tid, skal bruges til vidt forskellige formål. Og rigtig mange har allerede fået deres penge. Faktisk har FTF-A nu rundet en milliard kroner i udbetalinger.

Resume af hovedbestyrelsesmødet 1. februar 2012

Nedskæringsrunder er i gang rundt om i ministerierne. Også vores arbejdspladser er blevet ramt, men heldigvis er vores medlemmer kun i meget ringe grad blevet berørt. Hovedbestyrelsesmedlemmerne delte erfaringer omkring tidligere nedskæringsrunder, hvilke muligheder der er, og hvad tillidsrepræsentanten kan gøre.