Trafikforbundet

Om os

Trafikforbundet – TRF – er en partipolitisk uafhængig faglig organisation for ansatte i styrelser, direktorater og andre institutioner under Transportministeriet og Klima- og Energiministeriet for hvem CO10 udøver forhandlingsretten. TRF har ca. 640 medlemmer. Kontingentet er på kr. 334,50. I det beløb er inkluderet konfliktopsparing på kr. 75,00 og gruppelivsforsikring på kr. 85,14.

Trafikforbundet arbejder for at opnå de bedst mulige medlemsvilkår samt vejleder og støtter medlemmerne i løn- og ansættelsespørgsmål.

Gennem de lokale kredse er Trafikforbundet tæt på den enkelte arbejdsplads. De lokale tillidsrepræsentanter og kredsbestyrelser søger at sikre medlemmerne gode aftaler, der er afpasset behovet på den enkelte arbejdsplads.