Trafikforbundet

Udskriv

7: Advokatbistand

Advokatbistand – brug af advokat

Trafikforbundets (TRF) brug af advokater i fagretslige sager falder i 2 kategorier:

Den første kategori gælder de mindre sager og involverer typisk kun sekretariatet. I de sager, hvor det ikke lykkes for sekretariatet og/eller kredsen at opnå et forlig med arbejdsgiver, kan det være nødvendigt for sekretariatet at få hjælp eller en vurdering af sagen fra anden side. I de tilfælde beder sekretariatet CO10 eller FTF-advokaterne om hjælp eller en sagsvurdering.

Den anden kategori gælder de store udgiftstunge sager, der kan ende i retten eller ved en voldgift. Hovedbestyrelsen (HB) er beslutningsansvarlig i disse sager.

Hovedbestyrelsen træffer sin beslutning bl.a. på grundlag af en vurdering ved en advokat eller CO10-vurdering samt et overslag over forventede omkostninger. Sekretariatet eller forretningsudvalget (FU) er ansvarlig for at fremskaffe det påkrævede beslutningsgrundlag.

HB har besluttet følgende retningslinjer i forbindelse med kategori II sager:

  • TRF betaler regning.
  • TRF vælger advokaten – hvis CO10 er involveret, sker det i samarbejde med CO10.
  • TRF har styringen af sagen – hvis CO10 er involveret, sker det i samarbejde med CO10 HB holdes løbende underrettet om sagens forløb.
  • En sag kan rejses i HB af sekretariatet, en kreds eller et hvert ordinært medlem.

Sekretariatet står for alt det praktiske i forløbet, som beskrevet ovenfor. Dog kan HB vælge formand eller et andet medlem af forretningsudvalget som ansvarlig i stedet for sekretariatet.

Retningslinjerne ovenfor kan i sjældne tilfælde afviges ved en hovedbestyrelsesbeslutning.

Revideret 27.09.2016