Trafikforbundet

Udskriv

5: Informationspolitik

INFORMATIONSPOLITIK


TRF informerer medlemmerne ved hjælp af:

  • Hjemmesiden www.trf.dk eller
  • Almindelig post eller
  • E-mails eller
  • Informationskilder som hovedbestyrelsen i øvrigt måtte beslutte at benytte.

TRF tilstræber at informere medlemmerne via hjemmesiden om aktuelle sager i FU og HB, samt evt. anden aktuel information. TRF kan bede/pålægge kredsene at udsende særlig vigtig information til medlemmerne.

Hovedbestyrelsens virksomhed er fastsat i vedtægterne og dermed også hvilke minimumskrav der er omkring information i forbindelse med møderne. Yderligere indskærpelser eller påbud om information fastlægges i HB’s forretningsorden. På samme måde fastlægger FU i sin forretningsorden selv krav og regler for information, dog kan HB til en hver tid pålægge FU at informere/redegøre for en given sag.

Meddelelser til pressen om forhandlinger, afstemninger eller lignende, må kun gives af formanden eller den han bemyndiger dertil.

Revideret 15.09.2014