Trafikforbundet

Udskriv

18: Gavecirkulære

GAVECIRKULÆRE

Formand og sekretariatsleder.

Runde fødselsdage: vingave eller tilsvarende. Ved 50 og 60 års fødselsdag tilbydes reception (alternativt fx middag med HB og gave).

Ved fratræden: reception og gave til 500 kr. pr. fungerende år ved minimum 4 år. Indenfor de første 4 år en gave til 1000 kr.

Næstformand.

Runde fødselsdage: vingave eller tilsvarende.

Ved fratræden: middag med FU og gave til 500 kr. pr. fungerende år ved minimum 4 år. Indenfor de første 4 år en gave til 1000 kr.

FU medlemmer.

Runde fødselsdage: vingave eller tilsvarende.

Ved fratræden: middag med FU og gave til 1000 kr. Da FU medlemmer betales løn for et helt år forud uden krav om tilbagebetaling, gives kun gave såfremt afsked sker efter 1. februar.

HB medlemmer.

Runde fødselsdage: vingave eller tilsvarende.

Fratræden: vingave eller tilsvarende.

Øvrige.

Til samarbejdspartnere o.lign. gives vingave ved runde fødselsdage, fratræden eller ved andre særlige lejligheder kan gives en gave til max. 500 kr.

Som tak for hjælp ydet til TRF kan også gives vingave eller tilsvarende.

Julegaver.

På HB mødet den 21.11.2003 blev det aftalt at give julegaver efter følgende retningsregler:

Der indkøbes for omkring 250 kr. pr. person til følgende:

SKAF sekretariat

Kritiske revisorer

Velfærdsfonden – bestyrelse og kritisk revisor

Ansatte

FU

Revideret 03.12.2014